Colofon

QR GmbH
Martinistraße 3
49080 Osnabrück
Duitsland

E-mail: support@qr.de
Online: Contactformulier
Telefoon: +49 541 91530990
Fax: +49 541 91530999

BTW-identificatienummer: DE277172099
Gerecht van registratie: Amtsgericht Osnabrück
Registratienummer: HRB 205240

Algemeen directeur: Kurt Steinkamp

Platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (OS-platform):
http://ec.europa.eu/odr/